מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

מכתב השמיניסטים

מכתב השמניסטים 2014 (9/3/14)
הבוקר נשלח לראש הממשלה, בנימין נתניהו, מכתב החתום על ידי עשרות בנות ובני נוער שגדלו והתחנכו בישראל, ובו הם מצהירים על כוונתם לסרב להתגייס לצה"ל. סירובם נועד למחות נגד הכיבוש המתמשך והחדירה של הצבא לחיים האזרחיים, המעמיקה את השוביניזם, המיליטריזם, האלימות, אי השוויון והגזענות.
מכתב השמיניסטים
(20/4/12)
רז בר-דוד ורון סבורה שחברה שתופסת את השירות הצבאי כערך עליון, ללא שאלות וספקות, היא סיבה ראויה יותר לבושה מסרבנות
רז בר דוד, מכתב השמיניסטים, סרבנות

Pages