מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

סרבנות

(20/4/12)
רז בר-דוד ורון סבורה שחברה שתופסת את השירות הצבאי כערך עליון, ללא שאלות וספקות, היא סיבה ראויה יותר לבושה מסרבנות
רז בר דוד, מכתב השמיניסטים, סרבנות
(20/4/12)
יהודי התפוצות מתגייסים לטובת סרבני המצפון לצה"ל
סרבנות, תמיכה, מכתב השמיניסטים

Pages