מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

מכתב למשנה לפרקליט המדינה בדבר חקירת פרופיל חדש

לכבוד:
מר שי ניצן, עו"ד
המשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים)
משרד המשפטים
באמצעות פקס
ח.נ.,

הנדון: חקירה פלילית כנגד עמותת "פרופיל חדש"

1. אתמול נפתחה חקירה גלויה כנגד עמותת "פרופיל חדש" ופעיליה בגין חשד לכאורה להסתה להשתמטות, חקירה אשר על פי הודעת משרד המשפטים נפתחה בהוראתך.

2. לא יכול להיות חולק כי מדובר בחקירה נדירה החורגת מהמדיניות הכללית בכל הקשור לעבירות הסתה בכלל וכאלה הקשורות לשירות צבאי בפרט (להבדיל ממעשים אלימים), ואפילו כאשר מדובר בקריאה קונקרטית לסירוב פקודה, שלא לנקוט בהליכים פליליים לאור עקרון חופש הביטוי. עמדה זו מצאה ביטוי מפורט בפסק הדין שניתן בבג"צ 1398/04 בן חורין נ' רשמת העמותות. באותו עניין קבע בית המשפט כי מדיניות היועץ המשפטי לממשלה בעניין זה הינה סבירה ואין להתערב בה, וקשה לראות מה יכול להצדיק חריגה מאותה מדיניות במקרה זה.

"היועץ המשפטי הדגיש בפרשת שלנגר את מדיניותה הכללית של התביעה להמעיט ככל האפשר בהעמדה לדין בגין התבטאויות. "עקרון חופש הביטוי" – כך הסביר – "הוא עקרון יסוד במשפטנושבגינו מחליטה התביעה במקרים רביםכי למרות שלכאורה ישנן ראיות לביצועה של עבירהאין עניין לציבור בהעמדת אדם לדיןוזאת כדי להימנע מלפגועככל שניתן הדברבחופש הביטוי הבעת הדעה. . . . ואכן המדיניות של רשויות התביעה שהיתה סבירה אז והיא סבירה גם היום – ביחס להעמדה לדין בגין "עבירות הביטויהללוקשורה בקשר ישיר לעניין הגשת בקשה לפירוק עמותה. . . "

3. באותו עניין הבהירה עמותת 'אומץ לסרב' כי היא אינה קוראת לסרב לשירות צבאי אלא מספקת מידע ומעניקה ייעוץ משפטי למבקשים זאת. בית המשפט מצא כי בהבחנה זו יש ממש, וכי "תמיכה והסתה אינם היינו הך". הדברים נכונים באותה מידה ממש לגבי עמותת "פרופיל חדש".

4. אני מוצאת לנכון להעלות את הדברים ביתר שאת, כיוון שחקירות יום האתמול לא התמקדו במעשי הסתה עידוד או שידול, לכאורה, להשתמטות משירות אלא באמנת העמותה ובפרסומים באתר, כלומר באופן ברור בדעות ובהתבטאויות של העמותה וחבריה. העמותה הצהירה תמיד מצהירה אף היום כי היא אינה מעודדת, מטיפה או מסיתה לאי שירות בצה"ל, אלא מהווה במה אידיאולוגית לביטוי ודיון בשאלות של התנגדות לשירות צבאי וסירוב, וכן מספקת מידע ותמיכה למעוניינים בכך.

5. הצעד הדראסטי של נקיטה בחקירה פלילית בעניין זה עומד בחוסר פרופורציה משווע לעומת מדיניות ההימנעות וההבלגה שננקטו עד היום על ידי רשויות התביעה, גם במקרים חמורים הרבה יותר של הסתה לסירוב פקודה, שאין להשוותם לתנועת "פרופיל חדש" ופעולתה. מדובר בתנועה בעלת אידיאולוגיה פציפיסטית פמיניסטית הפועלת בגלוי ומבטאת עמדות לגיטימיות במשטר דמוקרטי.

6. אין לנו ספק כי החקירות לא יובילו לכל תוצאות במישור הפלילי, ובצדק. ואולם עצם ניהול חקירה פלילית כנגד חברי ארגון מארגוני החברה האזרחית העוסק בפעילות אזרחית גלויה ודמוקרטית, שרוב הסיכויים שלא תניב דבר לנוכח מדיניות הריסון של רשויות התביעה בעניינים אלו (כמו גם העדר ראיות לפעילות אסורה) יש בה אפקט של הפחדה והשתקה שאינו ראוי למדינה דמוקרטית.

7. בפרט, בניהול חקירה זו נעשו מעשים חמורים שלא ייעשו, כגון חקירתן של פעילות מבוגרות נעדרות כל קשר ולו לכאורי לעבירה כלשהי ושחרורן בתנאים מגבילים ביותר של אי יצירת קשר עם איש מחברי הארגון, כאילו מדובר בארגון בלתי חוקי; חקירת הנחקרים על עמדותיהם האידיאולוגיות והפוליטיות ועל התבטאויות לגיטימיות; וכן הוצאת צו חיפוש גורף במשרדי "המוקד להגנת הפרט", בשל העובדה כי אחד מהנחקרים עבד בו בעבר. כידוע לך היטב מדובר בארגון זכויות אדם המעסיק מספר גדול של עורכי דין ומחזיק כמות עצומה של מסמכים הנהנים מחסיון, ולא היתה כל הצדקה בשל עובד עבר אחד לבקש צו לחיפוש בכל משרדי הארגון. זאת ועוד, אין לי ספק כי המשטרה לא מסרה לכב' השופט מרדכי פלד אשר אישר את צו החיפוש כי מדובר בארגון בעל פעילות משפטית רחבה ובמחשבים שמצוי בהם חומר חסוי רב, אחרת לא היה מזדרז לאשר צו חיפוש שכזה. התנהלות המשטרה בעניין זה היא לכן חמורה ביותר.

8. לנוכח כל אלו אנו סבורות כי הפתיחה בחקירה היתה צעד לא ראוי, בפרט כאשר לא נעשו כל נסיונות מקדימים מצד רשויות התביעה לפנות אל העמותה, שמעולם לא הסתירה את פעילותה, לצורך הידברות והבהרה, דבר שלמרות הפתיחה בחקירה עדיין לא מאוחר לעשותו.

9. לאור כל אלו אנו פונות אליך להביא לסיום החקירה שנפתחה כנגד עמותת "פרופיל חדש" פעילותיה ופעיליה, בהקדם האפשרי, ולקבל החלטה מהירה בדבר אי העמדה לדין ואי נקיטת כל צעד אחר כנגד העמותה וחבריה.

10. נודה על תגובתך לדברים האמורים, בהקדם.

בברכה,

סמדר בן-נתן, עו"ד