מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

כליאתו של סרבן המצפון מחמוד סעד

- אנא הפיצו בתפוצה רחבה -

כליאת סרבן המצפון מחמוד סעד, להלן פרטים מלאים ודרכי פעולה ותמיכה. 

 


מחמוד סעד, בן 20 מכפר שפאעמר שבגליל, נעצר ביום 6.12.2013 והובא לכלא 6, שם הצהיר על סירובו לשרת בצבא מטעמים אידאולוגיים ומצפוניים נשפט להמשך מעצר והועבר לכלא 4. בשלב זה, מחמוד עצור עד לסיום ההתדיינות בעניינו בפני בית הדין הצבאי

מחמוד, הינו ערבי פלסטיני המשתייך לעדה הדרוזית, אשר בניגוד לחברה הערבית, נכפה עליה השירות הצבאי בשנת 1956, עקב החלטת ראש הממשלה דאז בן גוריון, שלאחריה שוגרו צווי גיוס לכל הצעירים הדרוזים. אותה החלטה לוותה בהתנגדות רצינית מטעמים רבים ביניהם היותם ערבים, שלא יכולים להילחם נגד עמם וכי יש להתייחס אליהם כאל שאר החברה הערבית הפלסטינית בתוך ישראל.(*לקריאה מורחבת בנושא יש לראות את האזכור דלמטה)

ניתן לצפות בווידאו בעניין, אשר הוכן על ידי הקבוצה הערבית הדרוזית כנגד השירות הצבאי. 

מה אפשר לעשות?

1. הפצה

אנא הפיצו הודעה זו ואת המידע הכלול בה בתפוצה רחבה ככל האפשר, לא רק באמצעות דואר אלקטרוני, אלא גם דרך אתרי אינטרנט, רשתות חברתיות, בתקשורת הקונבנציונלית, מפה לאוזן וכיו"ב.

2. מכתבי תמיכה בסרבן

אנא שלחו מכתבי תמיכה במחמוד, דרך כתובת האימייל messages2prison@newprofile.org ובנוסף לכתובת הכלא הנ"ל:

מחמוד סעד(ת.ז. 312318686)
כלא 4
ד"צ 02507, צה"ל
פקס: 03-9579389 

כיוון ששלטונות הכלא הצבאי אינם מתמידים על העברת דואר לסרבנים באופן סדיר, אנו ממליצים לשלוח מכתבים גם דרך כתובת האימייל ואנו נדאג להעברתם במהלך הביקורים.

3. מכתבים לרשויות

מומלץ מאוד לשלוח מכתבי מחאה, רצוי בפקס, אל הגורמים הבאים:

מר משה יעלון, 
שר הביטחון
לשכת שר הביטחון
הקריה
תל-אביב 61909
פקס: 03-6962757
טל':  03-6975220
דוא"ל sar@mod.gov.il : או pniot@mod.gov.il

 

רצוי לשלוח העתקים למפקד הכלא, לכתובת:

מפקד כלא 4
כלא 4
ד"צ 02507, צה"ל
פקס: 03-9579389
טל: 03-9577559

עוד כתובת שימושית למשלוח פניות היא הפרקליט הצבאי הראשי:

תא"ל דני עפרוני,
הפרקליט הצבאי הראשי
מִפְקדת הפרקליטות הצבאית הראשית
ד"צ 9605, צה"ל
פקס: 03-5694526

 

חשוב במיוחד לשלוח מכתבי מחאה למפקד מיטב, כיוון שבידיו תימצא בסופו של דבר ההחלטה כמה פעמים נוספות ישבו הסרבנים\ות בכלא לפני שישוחררו סופית. אותו קצין אחראי גם להפעלתה של "וועדת המצפון":

אל"מ גיל בן שאול,
מפקד יחידת מיטב
תל-השומר
ד"צ 02718
צה"ל
פקס: 03-7376033

 

:: ניתן לשלוח פקס דרך האינטרנט באתר פרי פקס ::

להלן מכתב לדוגמה, שניתן להשתמש בו, או בטקסט שונה, במשלוח המכתבים. מומלץ בהחלט להכניס בנוסח שינויים לפי ראות עיניכם:

א.ג.נ.

נודע לי כי מחמוד סעד (ת.ז. 312318686), סרבן מצפון לשירות צבאי, סירב לשרת בצבא ונכלא בכלא 4.
כליאתם של סרבני מצפון דוגמת מחמוד סעד מהווה הפרה ברורה של החוק הבינלאומי ושל זכויות אדם בסיסיות. מדובר בהרשעה חוזרת של אדם על עבירה שכבר נשפט לגביה, עניין הפוגע קשות בשלטון החוק ובדין הבינלאומי הרואה בכליאה חוזרת כמעצר שרירותי.
על-כן אני פונה אליך בדרישה לשחרר את מחמוד סעד לאלתר, ולהימנע מכליאתו בעתיד. כמו כן, אני פונה אליך בדרישה שתפעל למניעת הישנותם של מקרים דומים. על המערכת שבראשה אתה עומד לנהוג בכבוד בסיסי בסרבניות וסרבני מצפון, ובכל באי עולם.

בברכה,

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

נמשיך לעדכן על התפתחויות נוספות.

תודה על תמיכתכם,

צוות פרופיל חדש