מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

גיוס ילדים בישראל - דו"ח פרופיל חדש

דו"ח זה בוחן את הדרכים הרבות והמגוונות שבהן כוחות חמושים רשמיים ובלתי-רשמיים בישראל עושים שימוש בילדים ובקטינים, החל מהעמדת מערכת החינוך (כבר מגן הילדים) לרשות מטרותיו של הצבא, דרך צורות שונות של גיוס חלקי, ועד לשימוש בפעולות איבה של ממש.

דו"ח מקביל הוכן בידי ארגון זכויות אדם פלסטיני  – Defense for Children International - Palestine –  וחוקר את גיוסם של ילדים פלסטינים. אנחנו מקווים ששני דו"חות אלה יהוו צעד ראשון במאמץ משותף להוציא את הילדים אל מחוץ לסכסוך הישראלי-פלסטיני. למאמץ כזה, כך אנחנו מקוות, יוכלו להצטרף כמעט כל המעורבים בסכסוך, ללא קשר לעמדתם  ביחס לשאלות הפוליטיות והאחרות שעל הפרק.

 

 

קובץ: