מה יקרה אם
אני לא אתגייס?
מי גייס את
הגבינה שלי?
כמה חיילים צריך
כדי להחליף נורה?
של מי
הבטחון
הזה?
אל תתנו לנו רובים
גיוס לכולם—לא בבית ספרנו

צה"ל: מחצית הגברים היהודים עד גיל 40 לא משרתים בצבא, בתוך עשור הם יהיו 60%